BEJT PRAHA, Pražská židovská otevřená komunita

HOME - BEJT PRAHA

Španělská synagoga v Praze KABALAT ŠABAT / KABALAT SHABBAT
Španělská synagoga / Spanish synagogue

letní čas od 19 hod. / zimní čas od 18 hod.
summer time from 7 00 pm / winter time from 6:00 p.m.
If you are rabbi, cantor or Jewish educator and comming to Prague, please contact us at
info@bejt-praha.cz

Židovské muzeum v Praze ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
»»  www.jewishmuseum.cz

 
 

 

Ћidovské muzeum v Praze

DRUHÝ PESACHOVÝ SEDER /
the SECOND PASSOVER - SEDER
3. patro Židovské radnice /
3rd floor of the Jewish Town hall

23. dubna od 18:00 / Saturday, April 23 at 6:00 p.m.
rezervace do 10. dubna! /
reservations to be made by April 10 the latest !

bejtpesah@gmail.com
»»  čtěte více / read more DOC nebo/or PDF

 

 

 

 


Česká televize - dokument "Světlo porozumění"
Dokumentární film o jednom nápadu, dvou koncertech a mnoha zajímavých
názorech na to co spojuje i rozděluje židovské a křesťanské náboženství.
Koncert "Světlo porozumění"


Federace židovských obcí, Židovské muzem Praha, Bejt Praha

»»  krátký video záznam / short video record

 

 2008 © Bejt Praha  |   design and code: 2008 © Leptospiroza-design