BEJT PRAHA, Pražská židovská otevřená komunita

HOME - BEJT PRAHA

Španělská synagoga v Praze KABALAT ŠABAT / KABALAT SHABBAT
Španělská synagoga / Spanish synagogue

letní čas od 19 hod. / zimní čas od 18 hod.
summer time from 7 00 pm / winter time from 6:00 p.m.
If you are rabbi, cantor or Jewish educator and comming to Prague, please contact us at
info@bejt-praha.cz

Židovské muzeum v Praze ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
»»  www.jewishmuseum.cz

 

 


 

 

 

rosh hashana
Roš Hašana / Erev Rosh Hashana
Španělská synagoga / Spanish synagogue

24. září - 26. září / September 24th - September 26th
rezervace do 15. září!/
reservations to be made by September 15th the latest!

info@bejt-praha.cz

 

Jom Kipur / Yom Kippur
Španělská synagoga / Spanish synagogue

3. října - 4. října / October 3rd - October 4th
»»  čtěte více / read more (DOC)... ( PDF )Česká televize - dokument "Světlo porozumění"
Dokumentární film o jednom nápadu, dvou koncertech a mnoha zajímavých
názorech na to co spojuje i rozděluje židovské a křesťanské náboženství.
Koncert "Světlo porozumění"


Federace židovských obcí, Židovské muzem Praha, Bejt Praha

»»  krátký video záznam / short video record

 

 2008 © Bejt Praha  |   design and code: 2008 © Leptospiroza-design