BEJT PRAHA, Pražská židovská otevřená komunita

HOME - BEJT PRAHA

Španělská synagoga v Praze KABALAT ŠABAT / KABALAT SHABBAT
Španělská synagoga / Spanish synagogue

letní čas od 19 hod. / zimní čas od 18 hod.
summer time from 7 00 pm / winter time from 6:00 p.m.
If you are rabbi, cantor or Jewish educator and comming to Prague, please contact us at
info@bejt-praha.cz

Židovské muzeum v Praze ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
»»  www.jewishmuseum.cz
Česká televize - dokument "Světlo porozumění"
Dokumentární film o jednom nápadu, dvou koncertech a mnoha zajímavých
názorech na to co spojuje i rozděluje židovské a křesťanské náboženství.
Koncert "Světlo porozumění"


Federace židovských obcí, Židovské muzem Praha, Bejt Praha

»»  krátký video záznam / short video record

 

Pesah PESACHOVÝ SEDER/ PASSOVER - SEDER
Židovská radnice / Jewish Town hall

pondělí 14. dubna, 18:30 / Monday, April 14 at 6:30 p.m..
rezervace nejpozději do 7. dubna !
reservation to be made by April 7 the latest!

čtěte více / read more DOC PDF
bejtpesah@gmail.com


2008 © Bejt Praha  |   design and code: 2008 © Leptospiroza-design